Chat and Shop

 

ช้อปง่ายๆผ่านบริการ แชทแอนด์ช้อปกับ Jellybunny online

ทุกวันจันทร์​-ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.

 Delivery 


ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 • ยอดการสั่งซื้อ ตั้งแต่ 1,300 บาทขึ้นไป จัดส่งสินค้าฟรี
 • ยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 1,300 บาท มีค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท

ระยะเวลาในการจัดส่ง

 • การจัดส่งพัสดุในประเทศไทย โดยปกติจะใช้เวลา 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ และ 3-5 วันทำการในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ 

หมายเหตุ:

 • ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อาจได้รับสินค้าช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ มิใช่บริษัทคู่ค้า หรือบริษัทคู่สัญญา

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

 • คลิกลิงค์ในอีเมลเมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ
 • นำเลขสถานะพัสดุทีไ่ด้รับ ตรวจสอบในเว็บ DHL Tracking 

https://www.dhl.com/th-th/home/tracking/tracking-ecommerce.html

 • หรือสอบถามสถานะการจัดส่งกับผู้ช่วยช้อปได้เลย

การชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงิน กับ Chat & Shop มี 2 ช่องทาง
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • โอนเงินผ่านธนาคาร

นโยบายการคืนสินค้า

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ซื้อบนใบจัดส่งสินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.jellybunny.com เท่านั้น
 • สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งาน 
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด, สินค้าราคาพิเศษ, น้ำหอม ไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า ไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากทางเราตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนและพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับมาจากทางลูกค้า
ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะคืนหรือยกเลิกสินค้าบริษัทจะมีการคืนเงินที่ท่านชําระกับทาง www.jellybunny.com หรือส่งโค้ดสำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าผ่าน www.jellybunny.com ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

What are you looking for?

Your cart