Copy of โครงการ “ช้อปดีมีคืน”

เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน” 

 1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566 
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้
 1. ระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565

 1. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์
 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
 • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน
 1. ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เช่น 

 • ซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 10,000 บาท 
 • ซื้อสินค้ามูลค่า 50,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 30,000 บาท เท่านั้น

 

ขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กับ JELLY BUNNY Online

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จนสำเร็จสมบูรณ์ ให้ท่านทำการ ลงทะเบียนในแบบฟอร์ม เพื่อขอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสำเร็จ
 2.  คลิ๊กที่แบบฟอร์มลิงก์ ที่นี่

เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน

3.1 กรอก เลขที่คำสั่งซื้อของท่าน

3.2. กรอก ชื่อ-นามสกุล ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

3.3. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.4. กรอกที่อยู่ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

 1. เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ท่านสามารถเลือกจัดส่งที่อยุ่เดียวกับใบกำกับภาษีหรือ เลือกจัดส่งที่อยู่อื่นพร้อมระบุที่อยู่จัดส่ง
 2. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง และกดยืนยันการลงทะเบียน หรือปุ่ม “submit” 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ท่านได้กดยืนยันการลงทะเบียน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อน กดยืนยันในแบบฟอร์ม

ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

เอกสารจะถูกนำส่งในรูปแบบซองจดหมาย EMS กับทางไปรษณีย์ โดยแบ่งรอบการส่งเอกสาร ออกเป็น 2 รอบ

- รอบที่ 1 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-31 ม.ค.65)

- รอบที่ 2 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-15 ก.พ.65)

What are you looking for?

Your cart