โครงการ “ช้อปดีมีคืน”

เงื่อนไขโครงการ 

  1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน
  • เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566 
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้
  1. ระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565

  1. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์
  • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
  • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน
  1. ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เช่น 

  • ซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 10,000 บาท 
  • ซื้อสินค้ามูลค่า 50,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 30,000 บาท เท่านั้น


ขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กับ Jelly Bunny Online

1. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ทำการกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้า และ ข้อมูลติดต่อ ให้เรียบร้อย จากนั้น กดปุ่ม ”ดำเนินการต่อไปที่หน้าจัดส่ง
2. ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงินต่อ”

 

3. เมื่อเข้าสู่หน้าการชำระเงิน ให้เลือกรูปแบบการชำระเงินที่ต้องการ จากนั้น ด้านล่าง ให้เลือกขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

 

4. กรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม โดยรายละเอียดต้องครบถ้วน และตรงตามข้อมูลของผู้เสียภาษี

a. คลิกเลือก “ขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม”

b. กรอก ชื่อ-นามสกุล ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

c. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประชาชน

d. กรอกที่อยู่ ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง และกดยืนยันการสั่งซื้อ

6. ท่านจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเต็ม แนบมากับพัสดุสินค้า

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับใบกำกับภาษีฉบับเต็มแนบมากับพัสดุ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ contactus@jellybunny.com


หมายเหตุ :
i ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ii สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และ ต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็มในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับเอกสารภายหลัง โดยนับจากวันที่สินค้าถึงท่าน ภายใน 3-5 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า