การคืนและเปลี่ยนสินค้า

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.jellybunny.com

คืนผ่านช่องทางออนไลน์

คืนผ่านหน้าร้าน

เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน

ได้

ได้

ได้

ยังไม่เปิดให้บริการ

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ซื้อบนใบจัดส่งสินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.jellybunny.com เท่านั้น
 • สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • รายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณหรือใช้คูปองส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า ไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากทางเราตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนและพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับมาจากทางลูกค้า
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะคืนหรือยกเลิกสินค้าบริษัทจะมีการคืนเงินที่ท่านชําระกับทาง www.jellybunny.com หรือส่งโค้ดสำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าผ่าน www.jellybunny.com ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ ลิงก์นี้ โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์”  คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าทุกช่องทาง ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือ หน้าร้าน และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าเว็บของเรา
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมเอกสารใบเสร็จที่ได้รับ แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องคืนมาที่ :

แผนกสินค้าขาออก และสินค้าขากลับ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทยัสปาล จำกัด

ออนไลน์แบรนด์ JellyBunny (คืนสินค้า)

999/9 หมู่ 9 ถนน บางนาตราด กม.19 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

     

    3.หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

    4.ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

การคืนสินค้าผ่านร้าน Jelly bunny

 1. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ติดต่อพนักงานที่หน้าเคาท์เตอร์ร้าน Jelly bunny ทุกสาขา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุไว้บนใบเสร็จ
 2. ทางพนักงานจะตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าสินค้าตรงตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่
 3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ระบบการคืนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคืนสินค้า
 4. ทางเจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน(Receipt) สินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ  หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์                     
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.jellybunny.com เท่านั้น
 • สินค้าที่บกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ
 • สินค้าที่เปลี่ยนคืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณ ใช้โค้ดหรือคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไม่มีสต็อคหรือไม่มีการจำหน่ายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะปรับเป็นการคืนสินค้า ทางพนักงานจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลและทำการส่งโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน www.jellybunny.com ในครั้งถัดไป โดยท่านจะได้รับโค้ดส่วนลดภายในระยะเวลา14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคื

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้าที่ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการคืนและเปลี่ยนสินค้ โดยเลือก “เปลี่ยนสินค้าผ่านออนไลน์”  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ (วิธีการเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ที่นี)
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน ตรงตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ (Receipt) แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องเปลี่ยนมาที่ :

แผนกสินค้าขาออก และสินค้าขากลับ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทยัสปาล จำกัด

ออนไลน์แบรนด์ JellyBunny (เปลี่ยนสินค้า)

999/9 หมู่ 9 ถนน บางนาตราด กม.19 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

     
     3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้ง เพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน
     4. ทางเราจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในฟอร์มที่กรอกในระบบ การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า) นับจากวันที่คุณได้รับอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน

การเปลี่ยนสินค้าผ่าน Jelly bunny หน้าร้าน 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าผ่านทางหน้าร้าน

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า