การคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ซื้อบนใบจัดส่งสินค้าที่แนบมาในกล่องพัสดุที่ลูกค้าได้รับ หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.jellybunny.com เท่านั้น
 • สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ
 • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • รายการสั่งซื้อที่ได้รับของสมนาคุณหรือใช้คูปองส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง
 • ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าสินค้า ไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากทางเราตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนและพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 • เพื่อป้องกันการสูญหายหรือล่าช้า ในการส่งสินค้าคืน เราแนะนำให้คุณใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับมาจากทางลูกค้า
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะคืนหรือยกเลิกสินค้าบริษัทจะมีการคืนเงินที่ท่านชําระกับทาง www.jellybunny.com หรือส่งโค้ดสำหรับใช้แทนเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าผ่าน www.jellybunny.com ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืน

ช่องทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สำหรับสินค้าที่สั่งผ่าน www.jellybunny.com


คืนผ่านช่องทางออนไลน์ คืนผ่านหน้าร้าน เปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เปลี่ยนสินค้าผ่านหน้าร้าน
ได้ ได้ ยังไม่ให้บริการ ยังไม่ให้บริการ
การคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ ลิงก์นี้ โดยเลือก “คืนสินค้าผ่านออนไลน์” คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าทุกช่องทาง ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือ หน้าร้าน และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าเว็บของเรา
 2. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมเอกสารใบเสร็จที่ได้รับ แนบใส่ไปในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ

กรุณาส่งพัสดุที่ต้องคืนมาที่ :

แผนกสินค้าขาออก และสินค้าขากลับ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทยัสปาล จำกัด

ออนไลน์แบรนด์ JellyBunny (คืนสินค้า)

999/9 หมู่ 9 ถนน บางนาตราด กม.19 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

 1. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุที่คุณส่งกลับมาและตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมลแจ้งเพื่อยืนยันการรับสินค้าที่ส่งคืน
 2. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ คลิกที่นี่

การคืนสินค้าผ่านร้าน Jelly bunny

 1. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ติดต่อพนักงานที่หน้าเคาท์เตอร์ร้าน Jelly bunny ทุกสาขา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุไว้บนใบเสร็จ
 2. ทางพนักงานจะตรวจสอบสภาพของสินค้า ว่าสินค้าตรงตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่
 3. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการกรอกรายละเอียดการคืนสินค้าที่ระบบการคืนสินค้า หลังจากที่พนักงานกรอกรายละเอียดเรียบร้อย คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคืนสินค้า
 4. ทางเจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์ของเราจะรีบตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหลังจากได้รับสินค้าที่คุณส่งกลับมาแล้วโดยเร็วที่สุด หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ส่งคืน สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

การเปลี่ยนสินค้าผ่าน Jelly bunny ออนไลน์และหน้าร้าน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางเรายังไม่เปิดให้บริการเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าเว็บของเรา

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตะกร้าสินค้า

TH